Sinds oktober 2019 heeft ContactCare haar eigen Academy. Met aan het hoofd onze trainer Chris Murphy. Inmiddelgeven we dagelijks trainingen, zowel online als klassikaal. Leiden we intern en extern mensen op. En hebben wij een compleet eigen E-learning ontwikkeld. Bij het opzetten van de Academy hebben wij veel geleerd. Een aantal learnings hiervan delen wij met jullie ter inspiratie voor bij het behalen van je eigen succes.

1. Just do it

Om de Academy tot een succes te maken zijn we gewoon begonnen. Binnen enkele weken trainde wij volop al ons personeel en maakte wij een E- learning traject. Chris Murphy en Jeroen van der Maas staken de koppen bij elkaar en zijn gaandeweg pro’s geworden in het maken van leertrajecten. Bij het maken van de eerste cursus ben je nooit 100% tevreden. Door steeds meer leermodules te maken en de uitkomst te bestuderen worden de lessen steeds beter. Kortom: gewoon van start gaan.  

2. Bereid je voor op frustraties

Elke start is moeilijk. Dat levert hoe dan ook frustraties opBereid je dus voor dat het maken van een E- Learning de nodige spanning kan geven.  

3. Goeg genoeg is genoeg

Perfectionisten willen iets 100% goed opleveren, maar als iets voor 80% staat kan het ook gepubliceerdDoor de opgedane inzichten en uitkomsten beweeg je je sneller naar die 100%.

4. Blijf bezig en ontwikkelen

Start met de fundering van de cursus en bouw deze steeds verder uit. Door in kleine stapjes te ontwikkelen en goed om je heen te kijken kom je tot nieuwe inzichten om door te ontwikkelen. Gebruik de basis als startpunt en breid leertrajecten beetje bij beetje uit. Zo ontstaat er vanzelf een uitgebreider traject. 

5. Testen, testen en nog eens testen

Stel de eindgebruiker centraal (human center design). Zij zijn diegene voor wie je een programma ontwikkeld. Betrek hen er dus bij en blijf testen. Denk hierbij aan kwantitatieve testen maar voer ook kwaitatieve gesprekken in de vorm van interviews. Trek je conclusies en gebruik deze bevindingen om tot een stabiel eindproduct te komen 

6. Ambassadeurs

Maak je medewerkers net zo enthousiast over het werk dat je online en klassikaal verzet. Dit zorgt ervoor dat zij, net als jij, ambassadeur worden van het leerprocesBetrek hiervoor medewerkers bij het maken van nieuwe content en vraag hen naar hun bevindingen.  

7. Speel in op trends

Het afgelopen jaar is er een hoop veranderd. Door COVID-19 zitten we meer thuis in een (veelal) minder gezonde werkomgeving. Hoe blijf je fit en zorg je ervoor dat de uren achter een scherm niet de pan uit rijzen? Hoe ga je om met diversiteit en inclusie in jouw organisatie? Wat weet je personeel van alle culturen en geloven? Door deze relevante thema’s aan te kaarten blijft lesmateriaal interessant én gevarieerd.  

8. Blijven onderhouden

Ook informatie heeft een houdbaarheidsdatum. Onderzoeken met nieuwe informatie, nieuwe werkwijzen van de klanten of van jezelf kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Het is daarom verstandig om elk jaar kritisch naar de door jou gebouwde trajecten te kijken. Zo blijft het altijd up-to-date en daarnaast interessant om een dergelijk traject nogmaals te volgen.