Bescherming van persoonsgegevens is en blijft vanzelfsprekend een hot-topic binnen ContactCare. Vandaag is De Dag van de Privacy. ContactCare geeft elk jaar in de maand februari extra aandacht aan dit hot-topic.

Op 28 januari 1981 werd het Dataprotectieverdrag ondertekend. Dit verdrag legde de basis voor de Europese privacybescherming (AVG), welke als doel heeft om persoonsgegevens van burgers beter te beschermen. De Dag van de Privacy is in 2007 in het leven geroepen door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie.

De Dag van de Privacy richt zich vooral op het informeren over de rechten die we hebben binnen de AVG en de eerdere nationale voorlopers van die wet. Ook worden bedrijven en organisaties op deze dag aangespoord de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

Elk jaar extra bewustwording

Wij besteden veel aandacht aan de bewustwording onder de medewerkers. Daarnaast vinden wij het belangrijk om elk jaar, in de maand februari, rond de dag van de privacy, éxtra aandacht te besteden aan bescherming van persoonsgegevens. Al onze medewerkers worden er dan nog eens aan herinnerd hoe het ook alweer zat. Het gaat hierbij niet alleen om hoe omgegaan wordt met andermans gegevens. Wij vinden het ook belangrijk dat medewerkers zich ervan bewust zijn dat ook zij verstandig omgaan met hun eigen gegevens en de bescherming daarvan. Daarnaast wordt in de operatie extra aandacht besteed op onze schermen en in onze teams kanalen.

Training & toetsing over AVG

Al onze medewerkers worden uitvoerig getraind over de AVG. Zij leren hier wat kan en wat vooral niet mag. Een belangrijk onderdeel van de cursus is het geven van inzage in hoeverre de wetgeving medewerkers zelf beschermt en hoe gemakkelijk het soms is om ergens “in te breken”. Ook leren we ze wat te doen als ze vermoeden dat iets niet in de haak is.

Daarnaast moeten klantenservicemedewerkers leren hoe zij op een correcte manier kunnen vragen om toestemming voor het bewaren van gegevens.

Deze training geven wij ook aan externe organisaties die gebaat zijn bij een strak AVG-beleid.

Ben je zelf geïnteresseerd of wil je jouw team bewuster maken? Vraag dan een offerte aan via onze Academy.

Advies over dataprotectie en implementatie

Klantcontactsystemen moeten goed ingericht zijn voor privacybescherming.
Zo moeten gegevens gemakkelijk te verwijderen, aan te passen of uit te draaien. Wij zijn al jaren gespecialiseerd in het slim opslaan, rubriceren en toepassen van klantgegevens. Daarnaast brengen wij customer journeys in kaart en kunnen wij deze aanpassen om zodoende te voldoen aan AVG. Onze Intelligence Tools maken daarmee ook de overgang naar GDPR een stuk eenvoudiger.

Ben jij benieuwd of jouw processen wel AVG proof zijn? Maak een afspraak met 1 van onze consultants.

Andere interessante artikelen

Leer nog meer over privacy, gdpr en AVG op de volgende links;