Staat u consumenten telefonisch te woord door middel van een klantenservice? Dan gelden er sinds 2014 maximum tarieven voor het bellen naar een klantenservice via een 0900 nummer. Deze regels beschermen de consument tegen te hoge eindtarieven. Deze nieuwe regels hebben gevolgen voor uw organisatie.

Maximumtarief 0900 nummer

Maximaal 1 euro per gesprek

Een 0900 nummer aanvragen is heel eenvoudig. Bellen naar zo’n nummer kost uw klant een vast bedrag per minuut of per gesprek. De hoogte van dit bedrag beslist u zelf, binnen de maximale waarden die hier door de wet aan worden gesteld. Vanaf 13 juni 2014 mag u maximaal 1 euro per gesprek in rekening brengen. Daarnaast mag u geen informatietarief per minuut meer doorrekenen aan de consument. Wel betaalt de consument de gewone belkosten voor het bellen vanaf een vaste of mobiele telefoon. Dit wordt ook wel het verkeerstarief genoemd. Een andere regel is dat overeenkomsten voor diensten (zoals telefonie of energie) die per telefoon worden afgesloten, pas gelden als ze door de consument zijn ondertekend.

Voor wie gelden deze regels?

Deze regels gelden voor alle consumenten die het klantenservicenummer bellen. Dus niet alleen voor consumenten die voor langere periode klant van u zijn. Ook voor klanten die eenmalig bellen met het klantenservicenummer gelden deze regels. Voor consumenten wordt hierdoor duidelijker wat zij moeten betalen voor het bellen naar een informatienummer.

Voor wie gelden deze regels niet?

Deze nieuwe tarieven gelden niet voor consumenten die nog geen klant zijn. Wanneer de beller bijvoorbeeld informatie wenst over producten van een webwinkel of belt om een nieuw contract af te sluiten, dan wordt er niet gesproken van een klantenservice. In dat geval blijven de bestaande regels van ACM gelden.

Voorbeeldmeldingen

U moet de tarieven voor het bellen naar een 0900 nummer voorafgaand aan de oproep vermelden. Hieronder leest u voorbeelden hoe de tarieven vermeld kunnen worden:

  • Voor een gesprek zonder informatietarief: “De kosten voor dit gesprek bedragen uw gebruikelijke belkosten.”
  • Voor een gesprek waarbij 1 euro per gesprek wordt berekend: “Dit gesprek kost 1 euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten.”

Het laatste nieuws over de kosten in 2017?

Vandaag de dag vindt het Europese Hof van Justitie dat burgers zonder extra belkosten van informatie moeten worden voorzien wanneer ze een product gekocht hebben, vragen hebben over garantie of een abonnementen willen opzeggen. Dat sluit namelijk aan op de richtlijn voor consumentenrechten in Europa. Zodoende onderzoekt de Klantenservice Federatie in Nederland welke consequenties deze beslissingen zullen gaan hebben voor het Nederlandse zakenleven. De zaak wordt dus bestudeerd maar het is echt nog te vroeg om iets te zeggen voor de gevolgen in Nederland. De Klantenservice Federatie staat in nauw contact met het Ministerie van Economische Zaken en zal haar leden, waaronder ContactCare, informeren over ontwikkelingen. Wij houden u als lezer of klant met een servicenummer uiteraard op de hoogte.