We brengen elk half jaar een hele leuke kantoorkrant uit. Waarmee wij 3 vliegen in 1 klap weten te vangen! Lees je mee?

De introductie van “De ContactCare Times” als onze bedrijfskrant heeft bewezen een effectieve manier te zijn om meerdere doelen te bereiken. Door de juiste balans te vinden tussen informatieve en vermakelijke artikelen, slaan we met de krant drie vliegen in één klap.

Allereerst draagt de krant bij aan het werkgeluk van onze collega’s door vermaak te bieden. We introduceren medewerkers, delen anekdotes en bieden diverse rubrieken zoals een kruiswoordpuzzel en grammaticale ezelsbruggetjes, wat zorgt voor een plezierige leeservaring. Met name voor nieuwe medewerkers is de krant een waardevol medium om kennis te maken met onze bedrijfscultuur en de mensen binnen ContactCare.

Daarnaast informeert de krant al onze collega’s over de laatste beleidswijzigingen en herhaalt het bestaand beleid. We verwijzen hierbij naar ons intranet, waar alle beleidsstukken, personeelshandboeken en procedures te vinden zijn. Door op ludieke wijze beleidsstukken te presenteren, vergroten we de toegankelijkheid en bereiken we meer medewerkers.

Ten slotte bevordert de krant een proactieve bijdrage van onze medewerkers aan ons beleid. We geven medewerkers de mogelijkheid om zelf artikelen te schrijven, waardoor bepaalde onderwerpen gemakkelijker bespreekbaar worden. Dit leidt tot constructieve gesprekken en de uitwisseling van waardevolle informatie tussen medewerkers en het management.

Al met al heeft “De ContactCare Times” bewezen een effectief communicatiemiddel te zijn dat op een ludieke doch serieuze wijze bijdraagt aan een betere bedrijfscultuur. Het vermaak, de informatievoorziening en de bevordering van actieve betrokkenheid dragen allemaal bij aan een positieve werkomgeving en een beter geïnformeerde en gemotiveerde workforce bij ContactCare.