Op 5 juni vierden we wereldwijd de Wereldmilieudag, een dag die ons eraan herinnert hoe belangrijk het is om bewust met onze planeet, en indirect met onze medemens, om te gaan. Bij ContactCare zien we elke dag als een Wereldmilieudag. Met onze ambitie om B-Corp gecertificeerd te worden en onze focus op de drie pijlers van duurzaamheid – People, Planet en Profit – zetten we ons in om de wereld een stukje beter te maken.

Als samenleving realiseren we ons steeds meer de urgentie om milieukwesties aan te pakken, en steeds meer bedrijven omarmen duurzame praktijken. Bij ContactCare dragen we deze verantwoordelijkheid met trots en werken we actief aan onze B Corp-certificering. B Corp-certificering wordt toegekend aan bedrijven die voldoen aan strenge normen op het gebied van sociale en milieuverantwoordelijkheid, transparantie en prestaties. Het certificaat toont aan dat wij ons inzetten om een balans te vinden tussen doel en winst, en dat wij als bedrijf een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu.

Bij ContactCare hebben we oog voor onze medewerkers en hechten we waarde aan een positieve werkomgeving voor iedereen. We willen dat onze collega’s gelukkig zijn, bevorderen diversiteit en inclusie, en stimuleren continue groei en ontwikkeling. Door een fijne werk- en leefomgeving te creëren zorgen we voor een duurzame toekomst voor ContactCare en onze leefomgeving.

Bij ContactCare is elke dag een Wereldmilieudag. We zijn trots op de stappen die we al hebben gezet, maar we blijven ons inzetten om nog meer te bereiken. Samen met onze medewerkers, klanten en partners werken we aan een duurzame toekomst, waarin we de wereld een stukje beter achterlaten voor de generaties die na ons komen.

Wil je met ons in gesprek gaan om zelf duurzamer, socialer en betrokkener te zijn als organisatie? Wij gaan graag met jou het gesprek aan. Neem contact met ons op, dan maken we een afspraak!