Consultancy

ContactCare brengt waterverbruik in kaart

Het UNESCO-IHE, Institute for Water Education, is de grootste internationale academische onderwijsinstelling ter wereld op het gebied van water gerelateerde vraagstukken. Hier leren internationale post doctorale studenten onderzoeksmethoden, zuiveringstechnieken en logistieke infrastructuren voor water logistieke vraagstukken. Ze werken samen aan een maatschappelijk doel; kennis en kunde ontwikkelen ten behoeve van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor de hele wereld!

In gesprek met Unesco

Unesco IHE in de wereld. Zo bouwde UNESCO IHE een complete waterzuiveringsinstallatie in een Servische regio met 3000 inwoners. Hier werd 25 keer de maximale concentratie arsenicum in het water aangetroffen. In Bangladesh was 300 keer de maximale concentratie levensbedreigend. Door het installeren van waterfilters per familie werden de gezinnen gered van fatale ziekteverschijnselen. Zo is UNESCO-IHE een zeer belangrijke non-profit organisatie voor landen in nood met een breed netwerk.

 

Yness M.Slokar, PHD, Docent en onderzoeker, UNESCO IHE

Yness Slokar werd op het project gezet vanwege haar specialisatie; het verwijderen van zware metalen en micro-vervuiling uit grondwater. Ze is docent grondwater behandeling, onderzoeker en begeleider van promovendi. Ze vond ContactCare via Google waarna ze een uitgebreide dialoog startte met ContactCare waarin wij gezamenlijk de vraagstelling en daarmee de oplossing voor de case hebben voorbereid. Dat vertaalde zich naar een outbound opdracht waarin een telefonisch klantonderzoek centraal stond.

“Hiervoor had ik nog nooit gehoord van contactcentra en outbound bellen. Ik had ook niet in de eerste plaats gedacht aan een contactcentrum als oplossing voor mijn uitdaging. Na deze ervaring zou ik zeker weer overwegen om een contactcentrum als ContactCare in te zetten als deze situatie zich weer voordoet.”

De case

De steun van ContactCare werd ingeschakeld bij een omvangrijk project voor de Mediterraanse regio. Watertoevoer is daar een kostbare aangelegenheid en de duizenden hotels tezamen daar zijn grootverbruikers. Het is daarom van belang het verbruik in kaart te brengen en hotels te motiveren mee te doen aan een recyclingsproject. Om die reden werd een vragenlijst uitgestuurd naar 5.000 hotels uit 14 landen maar de respons was veel te laag. Naarmate de tijdsdruk groter werd zocht UNESCO IHE naar externe oplossingen. De hulp van een professioneel contactcentrum werd ingeschakeld.

Ze vond ContactCare via Google waarna ze een uitgebreide dialoog startte met ContactCare waarin wij gezamenlijk de vraagstelling en daarmee de oplossing voor de case hebben voorbereid. Dat vertaalde zich naar een outbound opdracht waarin een telefonisch klantonderzoek centraal stond.

Outbound: de uitdaging

De opdracht heeft een aantal bijzondere uitdagingen. Allereerst bestaat de contactdatabase uit hotels uit acht verschillende taalregio’s van Spaans t/m Arabisch. Dat is moeilijk aangezien er in het Engels gebeld wordt en elke regio een nieuwe taalbarrière heeft. Elk Engels accent is anders en elke regio kan beter of minder goed Engels verstaan. Dat leidt snel tot verwarring. Verder wil niet elk hotel participeren aan het recyclingsproject vanwege de kosten die er op korte termijn mee gemoeid zijn.