Bij ContactCare willen we elke dag een stapje beter. Dit verwachten we van onze medewerkers en onze medewerkers mogen dat ook van ons verwachten. Daarom bieden wij sinds kort voor al onze medewerkers een oudedagsvoorziening aan.

Bij werkgeluk hoort ook kijken naar de toekomst

Bij werkgeluk hoort ook dat je je geen zorgen hoeft te maken over de toekomst. Wij hebben ervoor gekozen om al onze medewerkers de mogelijkheid te geven een potje op te bouwen voor hun oudedag. Hierbij kozen wij voor Brightpensioen.

In de branche van klantcontact, met veel jongere medewerkers, is het aanbieden van een pensioenvoorziening nog niet gebruikelijk. Wij willen daarin koploper zijn. Gelukkige medewerkers zorgen immers voor beter resultaat en leukere collega’s.

In gesprek met onze founder

Jasper Meerding: “Onze medewerkers staan centraal in het leveren van goede dienstverlening. Naast werkgeluk zetten wij in op een leven lang leren. Binnen onze organisatie kunnen mensen doorgroeien. We zoeken naar ieders onontdekte potentieel. Bij deze ‘leven lang leren’ benadering hoort ook dat we luisteren naar behoeften van onze medewerkers. De oudedagsvoorziening is iets waar de, toch vaak jonge, doelgroep in klantcontact niet vaak mee geconfronteerd wordt. Het is in onze branche niet iets vanzelfsprekends. Dat is jammer want het vak klantcontact stond al een tijd niet in het beste licht. Tijd om daarin verandering te brengen en voorop te lopen. Daarom zijn wij trots dat wij deze samenwerking met BrightPensioen aangaan en naast onze klanten, óók onze medewerkers blijvend verder kunnen helpen.”

Flexibel pensioen opbouwen

Van oudsher was pensioenopbouw de verantwoordelijkheid van een werkgever. Via een pensioenfonds of -verzekeraar wordt een collectieve pensioenregeling afgesloten voor alle medewerkers. Hierbij is er weinig flexibiliteit. Voor sommige bedrijven is dit nog steeds verplicht. Maar (jonge) bedrijven, zoals ContactCare, die zich niet verplicht bij een pensioenfonds hoeven aan te sluiten en toch iets willen doen voor hun werknemers op pensioengebied, kiezen steeds vaker voor de oplossing van BrightPensioen.

Werknemers zelf aan het stuur

Bij BrightPensioen bouwt een medewerker individueel aanvullend pensioen – lijfrente – op in de derde pijler. Het verschil met pensioen in de tweede pijler zit ‘m vooral in de flexibiliteit en verantwoordelijkheid. De medewerker zit zelf aan het stuur van zijn pensioenrekening en beheert deze online. De werkgever geeft eventueel een toelage op het salaris, maar dat is niet verplicht. Maandelijks incasseert BrightPensioen de inleg en belegt deze tegen kostprijs. De medewerker ontvangt het fiscale voordeel terug van de Belastingdienst.

Brightpensioen binnen ContactCare

Het beleid binnen ContactCare is dat de werkgever het inschrijfgeld en de jaarlijkse kosten betaald. Daarnaast ontvangt de medewerker 1.5% tot 5% extra brutosalaris, afhankelijk van de arbeidsduur. De medewerker ziet dit apart op zijn of haar loonstrook staan en kan zelf beslissen of zij dit willen sparen, uit willen geven of willen inleggen bij Brightpensioen. Binnen de organisatie zijn meerdere informatieavonden georganiseerd hier krijgt iedereen de kans om vragen te stellen en voor zichzelf een keuze te maken wat zij met dit extraatje willen doen.