Privacy

ContactCare B.V. biedt diverse diensten aan, waaronder antwoordservice, telefoonservice, klantenservice en secretariële diensten. Door de aard van onze dienstverlening is het vereist dat ContactCare B.V. over bepaalde gegevens van u beschikt. ContactCare B.V. gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (Wet bescherming Persoonsgegevens).

Uw gegevens worden slechts verzameld met als doel om uitvoering te geven aan de door u met ons gesloten overeenkomst. ContactCare B.V. verzekert u dat deze persoonlijke gegevens slechts worden gebruikt ten behoeve van uw relatie als klant van ons bedrijf. ContactCare B.V. verkoopt, verhuurt en/of leaset uw gegevens dus niet aan andere bedrijven en stelt ook anderszins uw gegevens niet ter beschikking aan andere bedrijven. De door ons verzamelde gegevens worden in een elektronisch gegevensbestand opgeslagen. Dit bestand is niet voor anderen toegankelijk.

U heeft te allen tijde het recht inzage te vragen in de door ContactCare B.V. opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen zonder enig voorbehoud aan u worden verstrekt. Voorts heeft u het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen. In dat geval zal ContactCare B.V. redelijkerwijs gevolg geven aan dat verzoek. ContactCare B.V. behoudt zich het recht voor inzage te weigeren indien er twijfel bestaat over de identiteit van degene die de gegevens opvraagt.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement vind u altijd op contactcare.nl.dev.orangevalley.nl/p/privacy. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe ContactCare B.V. uw gegevens beschermt.

FD Gazellen awards
Thuiswinkel waarborg
Sprout
Graydon